A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG MẦM NON MINH CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

Chiều ngày 30/9/2022 trường Mầm non Minh Châu tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm học 2022 - 2023. Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện để CB, GV, NV được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu, người quản lý đối với công chức, viên chức, người lao động; tạo điều kiện để nhà trường hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các hành vi gây mất đoàn kết; ổn định, xây dựng trường mầm non Minh Châu không ngừng phát triển.

Về dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức có 48/53 đồng chí

 Vắng 05 đ/c (Lý do: 03 đ/c nghỉ chế độ thai sản  và 02 đ/c nghỉ ốm)

   Được sự phân công của Hiệu trưởng, đ/c Phương Thị Kiều - Phó hiệu trưởng  báo cáo thực hiện Nghị quyết hội nghị năm học 2021-2022;đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của nhà trường và Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu và việc thực hiện dân chủ trong nhà trường.

(Đ/c Phương Thị Kiều - Phó hiệu trưởng báo cáo)

Đ/c Nguyễn Thị Mai- CTCĐ, Phó hiệu trưởng - Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021- 2022 và dự kiến nội dung xét khen thưởng, phong trào thi đua năm học 2022-2023;Báo cáo công tác thu- chi của công đoàn năm học 2020-2021; Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2022 - 2023

(Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó hiệu trưởng - CTCĐ báo cáo)

Toàn thể Hội nghị thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến các báo cáo, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.

(Đ/c Nguyễn Thị Nga - giáo viên có ý kiến tham luận)

(Đ/c Nguyễn Thị Nam - giáo viên có ý kiến tham luận)

(Đ/c Nguyễn Thị Tiến - nhân viên nuôi dưỡng có ý kiến tham luận)

Đ/c Nguyễn Thị Bình - Hiệu trưởng  tiếp thu các ý kiến tham luận của giáo viên nhân viên, giải đáp trả lời ý kiến thắc mắc của giáo viên.

(Đ/c Nguyễn Thị Bình - Hiệu trưởng tiếp thu các ý kiến )

 

Đ/c Nguyễn Minh Huệ - Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2021 - 2022,  và dự thảo chương trình hoạt động của Ban thanh tra năm học 2022 - 2023”.

(Đ/c Nguyễn Minh Huệ - Trưởng Ban TTND báo cáo)

Hội nghị bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2022-2024. Ban TTND nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 3 đồng chí : đ/c Nguyễn Minh Huệ, đ/c Nguyễn Thị Đào, đ/c Nguyễn Thị Hòa

Tổ kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu: Đ/c Nguyễn Minh Huệ đạt 100% số phiếu; Đ/c Nguyễn Thị Đào đạt 100% số phiếu; Đ/c Nguyễn Thị Hòa đạt 100% số phiếu.

Đ/c Hoàng Thị Nguyệt - kế toán nhà trường - Báo cáo thu - chi tài chính của nhà trường năm học 2021-2022 và quy chế chi tiêu nội bộ 

Đ/c Nguyễn Thị Bình - Hiệu trưởng thông qua quy chế làm việc và nội quy của đơn vị năm học 2022-2023, Quy chế dân chủ, quy chế chuyên môn, quy chế tiếp công dân, quy định về công tác bảo vệ; Quy tắc ứng xử...

(Đ/c Nguyễn Thị Bình - Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng thông qua các quy chế )

Đ/c Trần Thị Luận - Thư ký thông qua dự thảo “Nghị quyết Hội nghị”. Và thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2022 - 202   

   Hội nghị đã tiến hành biểu quyết các Chỉ tiêu phấn đấu và các nội dung đã triển khai trong hội nghị, 100% các thành viên có mặt đều nhất trí với các nội dung đã thông qua ở trên.

            Hội nghị CBCC,VC trường Mầm non Minh Châu năm học 2022-2023 đã thành công tốt đẹp.

 

 


Tác giả: Trường MN Minh Châu
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 166
Hôm qua : 88
Tháng trước : 5.682